Poplatok za hodnotenie sústavného vzdelávania


Poplatok za hodnotenie sústavného vzdelávania je vo výške 10 € (raz za päť rokov)

  • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
  • variabilný symbol: 6565
  • špecifický symbol: registračné číslo


Doklad o zaplatení poplatku za hodnotenie sestra a PA posiela a preukazuje pri hodnotení SV vedúcej regionálne centra pre hodnotenie SV v rámci príslušného kraja.