Zamestnanci regionálnych centier

vedúca Regionálneho centra Banskobystrického samosprávneho kraja
Mgr. Júlia Jankovičová
Mobil: 0917 753 582
E-mail: j.jankovicova@sksapa.sk


vedúca Regionálneho centra Bratislavského samosprávneho kraja
Mgr. Ľubica Husárová
Mobil: 0917 753 516
E-mail: lubica.husarova@sksapa.sk


vedúca Regionálneho centra Košického samosprávneho kraja
PhDr. Anna Schmiedl, MPH
Mobil: 0917 753 586
E-mail: anna.schmiedl@sksapa.sk


vedúca Regionálneho centra Nitrianského samosprávneho kraja
Bc. Barbora Abrmanová
Mobil: 0917 753 583
E-mail: b.abrmanova@sksapa.sk


vedúca Regionálneho centra Prešovského samosprávneho kraja
Mgr. Iveta Michalcová
Mobil: 0917 753 585
E-mail: iveta.michalcova@sksapa.sk


vedúci Regionálneho centra Trenčianského samosprávneho kraja
Mgr. Tomáš Tkáč
Mobil: 0917 753 588
E-mail: tkac@sksapa.sk


vedúca Regionálneho centra Trnavského samosprávneho kraja
Mgr. et. Bc. Martina Orlovská
Mobil: 0917 753 584
E-mail: martina.orlovska@sksapa.sk


vedúca regionálneho centra Žilinského samosprávneho kraja
Mgr. Jana Slováková, PhD.
Mobil: 0917 753 587
E-mail: jana.slovakova@sksapa.sk