Zamestnanci regionálnych centier

Regionálne centrum HSV Bratislava
Mgr. Ľubica Husárová
Mobil: +421 917 753 516
E-mail: lubica.husarova@sksapa.sk


Regionálne centrum HSV Trnava
Mgr. Martina Orlovská
Mobil: +421 917 753 584
E-mail: martina.orlovska@sksapa.sk


Regionálne centrum HSV Trenčín
Mgr. Tomáš Tkáč
Mobil: +421 917 753 588
E-mail: tkac@sksapa.sk


Regionálne centrum HSV Nitra
Bc. Barbora Abrmanová
Mobil: +421 917 753 583
E-mail: b.abrmanova@sksapa.sk


Regionálne centrum HSV Žilina
Mgr. Jana Gelatiková, PhD.
Mobil: +421 917 753 587
E-mail: jana.gelatikova@sksapa.sk


Regionálne centrum HSV Banská Bystrica
Mgr. Júlia Jankovičová
Mobil: +421 917 753 582
E-mail: j.jankovicova@sksapa.sk


Regionálne centrum HSV Košice
PhDr. Anna Schmiedl
Mobil: +421 917 753 586
E-mail: anna.schmiedl@sksapa.sk


Regionálne centrum HSV Prešov
Mgr. Iveta Michalcová
Mobil: +421 917 753 585
E-mail: iveta.michalcova@sksapa.sk